Magazyny wciąż nie wychodzą z mody

3 marzec 2020

Logistyka, e-commerce i produkcja to czynniki, które będą miały kluczowy wpływ dla rozwoju magazynowego sektora. Wzrost powierzchni spekulacyjnej to dziś dla deweloperów dodatkowy argument, aby budować więcej – ocenili uczestnicy panelu Rozgrywki magazynowe, który odbył się podczas 6. Konferencji Eurobuildu Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych.

Zdaniem prelegentów ubiegły rok był pod wieloma względami rekordowy. – Rok 2019 odznaczał się dużą dynamiką i był dobry dla całego magazynowego sektora. W każdym regionie, w którym jesteśmy obecni albo rozpoczęliśmy budowy lub skończyliśmy je – mówiła Bożena Krawczyk, dyrektor ds. inwestycji w Segro. Zdaniem Tomasza Pietrzaka, senior leasing managera w MLP inne rynki poza Polską stają się również coraz bardziej perspektywiczne. – Będziemy otwierać m.in. nowe parki pod Wiedniem. Coraz lepiej idzie nam także w Rumunii – zauważył Tomasz Pietrzak.

Według Jarosława Wnuka, szefa firmy Bluehouse Capital, nadeszła już pora, aby zacząć się porównywać do rozwiniętych rynków takich jak: Niemcy, czy Wielka Brytania a przestać konfrontować się z regionem CEE. Jego zdaniem jednym z powodów m.in. rosnącego zainteresowania inwestorów zagranicznych, w tym azjatyckich polskim rynkiem, jest fakt, że Polska została uznana za kraj rozwinięty. – Polski sektor magazynowy w końcu osiągnął dojrzałą pozycję wśród trzech, głównych sektorów polskiego rynku nieruchomości. Do jego rozwoju przyczyniła się m.in. poprawa stanu infrastruktury, a teraz kolejnym bodźcem do jego rozwoju stała się dynamiczna ekspansja sektora e-commerce. Popyt w tym sektorze nakręcają m.in. zakupy przez internet – mówił Jarosław Wnuk.

Według Artura Mokrzyckiego, head of capital w Panattoni Europe, nadal pozostaje otwarte pytanie, w jakim kierunku rozwinie się rynek magazynowy w przyszłości|? – Technologie związane z logistyką się zmieniają, wciąż nie wiadomo jak nowe trendy przełożą się na dynamizację tego rynku – zauważył Artur Mokrzycki. Jego zdaniem Polska ma nadal atuty w Europie bez granic, jednak wielu inwestorów nadal nie zauważa potencjału polskiego rynku opartego na przemyśle. Tymczasem w tej dziedzinie czekają nas niebawem duże zmiany, m.in. pod wpływem wzrostu globalnych ryzyk i zmian klimatycznych.

Na koniec wszyscy uczestnicy zgodzili się ze stwierdzeniem, że logistyka i e-commerce będą miały wiodącą rolę w rozwoju magazynowego sektora, zaś wzrost powierzchni spekulacyjnej będzie dodatkowym argumentem dla deweloperów, aby budować więcej powierzchni również na cele spekulacyjne. Wyzwaniem dla magazynowego sektora będą jednak m.in. wyższe koszty budowlane i brak wykwalifikowanych rąk do pracy.

W panelu uczestniczyli: Agata Jurek Zbrojska, partner Greenberg Trauring, która była moderatorem spotkania oraz Bożena Krawczyk, dyrektor ds. inwestycji w Segro, Artur Mokrzycki, head of capital markets Europe Panattoni Europe, Jarosław Wnuk, head of Bluehouse Capital i Tomasz Pietrzak, senior leasing manager w MLP.

autor: Agnieszka Zielińska, Eurobuild CEE

6. Konferencja Inwestycje na Rynku Nieruchomości Komercyjnych
Warszawa
Hotel Intercontinental